Holding

İNSAN KAYNAKLARI

1969 yılında inşaat sektörü ile başlayan iş hayatımız;  bugün yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda şirket ve iştiraklerimiz ile inşaat, enerji, hava ve deniz limanı gibi altyapı işletmeciliği, turizm ve sanayi sektörlerinde sürmektedir.

Yeni yatırımlarımızla büyüyerek güçlenmenin kurumsallaşma ile mümkün olacağının bilinciyle yakalamış olduğumuz başarı, göstermiş olduğumuz bu ilerleme, yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın değerli katkılarının doğal bir sonucudur.

IC Holding' de çalışmayı ayrıcalık sayan iş gücüyle ve bu iş gücünü yöneten aydın lider ve yöneticilerle çalışmak; kurumsal hedef ve stratejilerimizi destekleyecek; değerlerimizle uyumlu, çağdaş insan kaynakları sistemlerini şirketimizde uygulamaktır. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarda önemli rol oynayan, sağlam altyapımızın, vizyonumuzun ve özveri ile çalışan profesyonel
IC Ailesi’nin içinde siz de yer almak isterseniz mevcut kariyer fırsatlarına  www.kariyer.net adresinden başvuru yapabilirsiniz. 

Başvurular İnsan Kaynakları tarafından değerlendirilmekte ve açık pozisyonlar dahilinde uygun bulunan adaylar ile iletişime geçilerek iş görüşmeleri organize edilmektedir.

Tüm başvurular gizlilik esasına uygun olarak değerlendirilir.