Holding

Sürdürülebilirlik ve Çevre Yaklaşımımız

IC HOLDİNG olarak, sürdürülebilir çevre politikamızın temellerini aşağıdaki ilkeler oluşturmaktadır:

  • Tüm işlerimizin ulusal ve uluslararası çevre mevzuatı ve çevre standartlarına uygun yapılmasını sağlamak,
  • Etkin bir atık yönetimi ile kirliliği kaynağında azaltarak atık oluşumunun en aza indirilmesini, tekrar kullanımını, geri dönüşümünü, geri kazanımını ve uygun bertarafını sağlamak,
  • Yönetim sistemlerini etkin bir şekilde uygulayarak çevresel analizleri sistematik şekilde yapmak,
  • Tüm çalışanlarımıza verilen eğitimler ile sürdürülebilir çevre bilincini oluşturmak ve geliştirmek, aynı şekilde alt yüklenicilerimizde ve tedarikçilerimizde de çevresel ve sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırmak ve çevre dostu çalışma ortamı sağlamak,
  • Tüm faaliyetlerin çevre ile ilgili tehlikelerini, çevresel boyutlarını ve alınması gerekli kontrol önlemlerini belirlemek, önemli işlevsel risk ve etkileşimlerini tanımlayarak değerlendirme sonuçlarına göre çevre kirliliğini önlemek, tolere edilebilir risk seviyelerini tanımlayarak risk değerlendirme çalışmasını tamamlamak,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevresel ve sosyal riskleri en aza indirgeyebilmek için çevreci üretim teknolojilerini seçmek ve sürekli geliştirmek,
  • Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun olarak doğal kaynakları verimli kullanmak,
  • Sürdürülebilir çevresel politikası uygulamalarını şeffaf bir şekilde paydaşlarla paylaşmak,
  • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin tüm aşamalarını gözden geçirerek sürekli olarak geliştirmek ve iyileştirmek

Bu politikanın tüm çalışanlarına iletileceğini ve anlaşılmasını sağlayacağımızı taahhüt eder. Bu politika aynı zamanda hedefler için bir çerçeve oluşturmakta ve sürekli gözden geçirilmektedir.