TURİZM

IC HOTELS

40 yıl önce başlayan ve bugün bir Holding Organizasyonu altında birleşen grubumuz; stratejik yaklaşım, karar süreçlerine katılım, insana saygı ve sosyal sorumluluk bilincini teşvik eden bir yönetim yaklaşımı ile birlikte faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş.’nin bakış açısı, ülkemizdeki ve dünyamızdaki gelişmeleri izleyerek faaliyette bulunduğumuz sektörlerde kazanılan deneyim, tecrübe ve imkanları yeni sektör ve projelerde hızlı ve esnek biçimde kullanmaktır. Faaliyetlerimizi sosyal sorumluluklarımız dahilinde sürdürülebilir bir altyapıya kavuşturarak topluma katma değer yaratılması adına çaba gösterilmesi, yönetim yaklaşımımızın önemli mihenk taşlarından birini oluşturmaktadır.

IC Holding yönetim anlayışı, küreselleşen ekonomide uluslararası markalarla işbirliği imkanlarını yaratarak yerli ve yabancı piyasalarda bir marka haline gelinmesini sağlamaktır. Bu bağlamda faaliyet alanlarında ana prensip, küresel sermaye ile işbirliğine gidilerek ortaklıklar yolu ile deneyim kazanımlarının hızlandırılması, ülkemize sermaye girişinin sağlanması ve istihdam yaratılması olarak söylenebilir. Uluslararası piyasalarda oluşturulan iş birliktelikleriyle marka haline gelmek ve faaliyet alanlarımızda küresel bir oyuncu olmak ana hedeflerimizdendir.
Sektörel bazda;

  • Enerji
  • Altyapılar
  • Turizm
  • İnşaat İşleri
  • Sanayi

kollarında faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

2009 yılında yatırımlarımız, faaliyet göstermekte olduğumuz sektörlerde artarak devam etmiştir. Enerji ve Altyapı sektörlerine yapılması planlanan yeni yatırımlarla orta vadede aktif büyüklüğümüzün artması beklenmektedir.
Birbirini tekrarlayan projeler yerine her biri bir diğerine deneyim aktaran özellikli konularda ilk projeleri gerçekleştiren olmayı sürdüren IC Yatırım Holding; tecrübeli, bilgili, deneyimli ve özverili personel kadrosuyla yurtiçi ve yurtdışındaki hizmetlerini çoğaltarak, kaliteyi, istikrarı, başarıyı ve hizmet aşkını hedef alan ilkeleriyle büyümesine hızla devam etmeyi hedeflemektedir.