İNŞAAT

Akkuyu NGS dördüncü güç ünitesi için inşaat lisansı alındı

Nükleer Düzenleme Kurulu, AKKUYU NÜKLEER A.Ş. adına Akkuyu NGS dördüncü güç ünitesi için inşaat lisansının verilmesini onayladı. Lisansın alınması, nükleer güvenlik açısından önemli olan tesisler de dahil olmak üzere ünitedeki tüm inşaat ve montaj işlerinin yapılmasına olanak sağlıyor.

(T2IC) Program Eş Direktörü Mete Bastırmacı:

“Bu Lisans, 4. ünitenin reaktör ve türbin adaları gibi nükleer güvenlik kapsamında yer alan tüm bina ve yapıların inşaatına başlanmasını mümkün kılmaktadır. Artık dört güç ünitesinin tamamında çalışmalara başlamaya hazırız.”

(T2IC) Program Eş Direktörü Aleksei Mezhiritckii:

“Önümüzdeki yılın başında 4. Ünite nükleer ada binaları temel plakalarını inşa etmeye başlıyoruz. Bu yılın sonuna kadar reaktör ve türbin binalarının temel altı betonlarının yapımına başlanması ve ardından temellerin donatı montajının başlanması  planlanıyor.”

İnşaat lisansının alınması için başvuru belgeleri 12 Mayıs 2020 tarihinde Nükleer Düzenleme Kurumu’na sunulmuştur. AKKUYU NÜKLEER A.Ş., inşaat lisansı başvurusu kapsamında Ön Güvenlik Analizi Raporu'nu (ÖGAR), Olasılıklı Güvenlik Analizi’ni ve ayrıca güç ünitesinin güvenliğini ve güvenilirliğini doğrulayan bir dizi belgeyi NDK’ya ibraz etmiştir. Başvuru belgelerinin incelenmesi sonucunda Nükleer Düzenleme Kurulu tarafından verilen karar ile Akkuyu NGS 4. Ünitesi İnşaat Lisansı’nın verilmesi uygun bulunmuştur.

İnşaat lisansının alınmasından önce 4. ünite inşaat alanında, 30 Haziran 2021 tarihli sınırlı çalışma iznine uygun olarak, zemin etütleri ve hafriyat çıkarılması gibi hazırlık çalışmaları yürütülmekteydi.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santraline ilişkin lisanslama süreci, Türkiye Cumhuriyeti'nin çeşitli devlet kurumlarından yaklaşık 120 farklı lisans, izin ve onayın alınmasını öngörmektedir. Bugüne kadar proje kapsamında ÇED (çevresel etki değerlendirmesi) olumlu belgesi, elektrik üretim lisansı, dört güç ünitesi için Sınırlı Çalışma İzinleri ve İnşaat Lisansları ve Doğu kargo terminali işletme izni gibi kilit öneme sahip olan lisans ve izinler düzenlenmiş bulunmaktadır. Önümüzdeki süreçte Nükleer Düzenleme Kurumu, yapım aşaması devam eden dört güç ünitesinin her biri için hizmete sokma, yakıt yükleme, devreye alma ve işletme personelin lisanslandırılması gibi konularda lisans başvurularını değerlendirmeye alacaktır.

Bugün Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahası, nükleer enerji sektöründe dünyanın en büyük inşaat alanlarından biridir. Akkuyu NGS sahasında her gün 13 binden fazla kişi çalışıyor, 70'in üzerinde kule vinci dahil olmak üzere 1000'den fazla inşaat ekipmanı ve aracı yer alıyor. Sahada yürütülen bütün çalışmalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bağımsız nükleer yapı denetim kuruluşlarının yakın denetimi ve koordinasyonu içerisinde gerçekleştirilmektedir.