İNŞAAT

KALİTE POLİTİKAMIZ

IC ICTAŞ İnşaat olarak, müşteri beklentilerini sürekli olarak karşılayan veya aşan ve ISO 9001 kalite yönetim sistemi gerekliliklerini uygulayan, olağanüstü inşaat projelerini gerçekleştiren bir kuruluş olmak için çalışıyoruz. Aşağıdaki temel ilkelere odaklanarak güvenilir ve tercih edilen bir inşaat ortağı olarak itibarımızı artırmayı amaç edindik:

Müşteri Memnuniyeti: Öncelikli odak noktamız, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamak ve karşılamaktır. Şeffaflık, bütünlük ve kaliteli teslimatlara dayalı olarak müşterilerimizle uzun süreli ilişkiler kurmayı amaçlıyoruz.

Kalite Yönetim Sistemi: ISO 9001 standartlarına dayalı sağlam bir Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kurduk ve sürdürüyoruz. KYS'miz, sürekli iyileştirme, riske dayalı düşünme ve geçerli yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyum için bir çerçeve sağlar.

Sürekli İyileşme: İyileşme alanlarını belirlemek için performansımızı sürekli olarak belirlediğimiz kilit performans göstergeleri (KPG) ile izlemeye, ölçmeye ve analiz etmeye kararlıyız. Veri odaklı kararlarla, daha fazla etkinlik ve verimlilik elde etmek için süreçlerimizi ve hizmetlerimizi geliştiriyoruz.

Tedarikçi İş Birliği: Aldığımız malzeme ve hizmetlerin en yüksek kalite standartlarını karşılamasını sağlamak için tedarikçilerimiz, alt yüklenicilerimiz ve ortaklarımızla yakın iş birliği yaparız. Güçlü ilişkiler geliştirerek, projelerimiz boyunca kaliteyi sağlamaya yönelik birleşik bir yaklaşım yaratıyoruz.

Yetkin İş Gücü: Başarımız, iş gücümüzün yetkinliği, uzmanlığı ve bağlılığında yatmaktadır. Yüksek kaliteli inşaat hizmetleri sunmak için gerekli bilgi ve becerilerle donatılmalarını sağlamak için eğitimlerine, gelişimlerine ve yetkilendirmelerine yatırım yapıyoruz.

Süreç Mükemmelliği: Verimliliği artırmak, atıkları azaltmak ve projeleri zamanında ve bütçe dahilinde teslim etmek için inşaat süreçlerimizi sürekli olarak KPG’leri izleyerek değerlendiriyor ve iyileştiriyoruz. Süreç mükemmelliğine odaklanarak, tutarlı ve güvenilir sonuçlar sağlıyoruz.

Sağlık, Güvenlik ve Çevre: Çalışanlarımızın, alt yüklenicilerimizin ve çevrenin refahı son derece önemlidir. Tüm inşaat faaliyetlerimizde sağlık ve güvenlik önlemlerini ön planda tutuyor, çevresel etkilerimizi en aza indirmek için özenle çalışıyoruz. Ulusal ve uluslararası mevzuat şartlarını sağlıyor, en iyi uygulama standartlarında çalışmayı amaçlıyoruz.

Uyumluluk ve Hesap Verebilirlik: KYS gerekliliklerine ve geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere sıkı sıkıya bağlı kalmaya çalışıyoruz. Her çalışan, kalite politikamızın ve KYS'nin ilkelerini korumaktan sorumludur.

İş Sürekliliği: Müşterilerimize yüksek kaliteli hizmeti kesintisiz olarak sunabilmek, şirketimizin imajını korumaya, yasal yükümlülükleri yerine getirmeye ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya en olumsuz koşullar altında dahi devam edebilmek için risklerimizi değerlendiriyor ve önlemler alıyoruz.

Sürdürülebilirlik: Tüm faaliyetlerimizi insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik, altyapı ve iklim eylemi başta olmak üzere diğer tüm Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olarak gerçekleştirmeye destek veriyoruz.

Fark Yaratmak: Hizmette sürekliliği sağlamak için sürekli büyümek, büyüme süreci için yatırım yapmak, yatırım yapmak için kaynak yaratmak, teknolojiyi kullanmak. Tüm bunların gerçekleşebilmesi için insan kaynağının en önemli faktör olduğunun bilincinde olarak, çalışanlarımızın iş tatminini artırmaya, yaratıcılıklarını ve yeteneklerini öne çıkarmaya yönelik faaliyetlerle değişimi yönetmeye çalışıyoruz.

Bu kalite politikası tüm çalışanlara, paydaşlara ve ilgili taraflara açıktır. Stratejik hedeflerimizle ilgili ve uyumlu kalmasını sağlamak için uygunluğunu ve etkililiğini düzenli olarak gözden geçiriyoruz.