ENERGY

CORPORATE MEMBERSHIPS

Hidroelektrik Santralleri Sanayi İşadamları Derneği (HESİAD) 

Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD)  

Dünya Enerji konseyi – Türk Milli Komitesi   

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER)

Enerji Ticareti Derneği (ETD)