Holding

IC Vakfı “Ağrı’da Hanımeli Açıyor Projesi” ile Ağrılı kadınlar ile bir araya geldi

IC İbrahim Çeçen Vakfı, Kasım ayında Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler İcra Kurulu ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi işbirliği ile başlattığı Ağrı’da Hanımeli Açıyor Projesi” ile kadınların farklı alanlarda uzman kurumların temsilcileri ile, onları destekleyen bir platformda kendilerini ifade etmelerini amaçlıyor. İlk oturumu 4 Kasım 2021 Perşembe günü gerçekleşen projede IC Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Berfin Çeçen Şenol ve Avukat Elif Görgülü, sunumları ve sohbetleri ile “Kadınların Gündelik Hayatta Hukuksal Hakları” konusunda bilgi ve tecrübelerini paylaştılar. Kadınların aile ve çalışma hayatları açısından Anayasa ve Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenen hakları, haklar kapsamında aile konutu, nafaka, mal paylaşımı, velayet, boşanma ve ölüm hallerinde hakların ne olacağı gibi temel konuları ve özellikle Türk Medeni Kanunu’nun zaman içerisinde kadın erkek arasında eşitlik sağlamak adına değişimlerini aktardılar. Sohbette, “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında kadınlara devletin sağladığı haklara da değinildi.

Son yıllarda, Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyo-ekonomik gelişmişliğin önemli bir faktörü haline gelmiştir. Türkiye, son on yılda sosyo-ekonomik ilerleme kaydetse de, OECD emsallerine nazaran toplumsal cinsiyet eşitliği açısından listenin gerisinde kaldığı görülmektedir. Bu bağlamda, kadınların ekonomik ve sosyal statüsünde iyileştirmelere ihtiyaç duyulduğu yetkili otoriteler tarafından kabul edilmiş ve bu nedenle kapsamlı birtakım yasal düzenlemeler ile kadın ve erkek arasındaki fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik kayda değer adımlar atılmıştır. TÜİK istatistikleri ise kat edilmesi gereken önemli bir mesafe olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda kurum ve kuruluşlara önemli görevler düştüğüne inanan IC Vakfı, kadınların eğitim, girişimcilik, hukuk, sağlık gibi farklı alanlarda bilgi alabilmesine ve kendi içlerinde de dayanışma kurmalarına olanak sağlayacak projeyi hayata geçirmiştir.

HABER FOTOĞRAFLARI

...