Holding

Hakkımızda

1969 yılında temelleri atılan IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. (IC Holding) faaliyetlerini inşaat, enerji üretimi ve dağıtımı, turizm, sanayi ve altyapı sektörlerinde sürdürmektedir. Stratejik yaklaşım, karar süreçlerine katılım, insana saygı ve sosyal sorumluluk bilincini teşvik eden bir yönetim anlayışına sahiptir.

Yaptığı işlerde her zaman kaliteyi ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan IC Holding, bu politikasından ödün vermeden ve standartlarını koruyarak, sürdürülebilir büyüme odaklı bir strateji ile çalışmalarına devam etmektedir.

Sürekli büyüyen ve gelişen kurumsal bir yapı içinde Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren IC Holding, son yıllarda başta Rusya, Orta Doğu, Orta Asya ve Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde, özellikle nitelikli müteahhitlik hizmetleri ve orta ölçekli sanayi grubu faaliyetleri kapsamında birçok proje yürütmektedir.

IC Holding’in bakış açısı, ülkemizdeki ve dünyamızdaki gelişmeleri izleyerek faaliyette bulunduğu sektörlerde kazanılan tecrübe ve imkânları yeni sektör ve projelerde hızlı ve esnek biçimde kullanmaktır. Yönetim anlayışının mihenk taşlarından biri de sosyal sorumluluk bilinci ile topluma ve ekonomiye katma değer yaratmaktır.

Küreselleşen dünya ekonomisinde 50 yılı aşkın tecrübesini kullanarak sürekli büyüyen ve gelişen bir yapı içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Uluslararası iş ortaklıklarıyla dünyada bilinen bir marka haline gelen IC Holding, küresel oyuncular arasında daha üst sıralarda yer almayı hedeflemektedir.