Holding

Çalışanlarımızın Sorumlulukları

IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. bünyesindeki tüm çalışanlar;

  • Holding ve şirket politikalarına uyar, belirlenmiş hedeflere ulaşılması için çalışır,
  • Kuruluşlarının adını ve saygınlığını her durumda korur,
  • Yasal olmayan hiçbir tutum veya davranış içinde olmaz, kendilerine yapılan tüm menfaat tekliflerini veya doğru/yasal olmadığı konusunda tereddüde düştüğü konuları veya faaliyetlerinden faydalanabilecek yakınlarının olması gibi durumları holding/şirket yönetimine bildirir, hiçbir şekilde hediye kabul etmez,
  • Çalışma ortamlarının huzuru, güveni ve verimliliğini bozan hiçbir tutum veya davranış (agresif davranışlar, tehditkar konuşmalar, rahatsız etme, taciz, politik ve/veya dini görüşlerin propaganda ve tanıtımı vb.) göstermez.

IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. İtibarının Korunması

IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerinin tüm çalışanları kurum itibarını zedelemeyecek davranışlar sergilemekle yükümlüdür.

Şirket Varlıklarının Korunması

IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. bünyesindeki tüm çalışanlar şirket varlıklarını korumalı ve yalnızca iş amaçlı ve aynı zamanda da verimli kullanmalıdır.

Şirket Sırları / Gizlilik

Şirket varlıklarımızın en önemli unsurlarından biri sahip olduğumuz bilgi birikimimizdir. Şirket içinde yaptığımız tüm işlemlerde (projeler, dosyalama – arşivleme, e-mail trafiği, toplantı konuşmaları ve tutanakları, masa üzerindeki evraklar vb.) bilginin korunması ilkesi çerçevesinde en üst düzeyde özeni gösteririz.

IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. bünyesinde çalışan kişiler sahip oldukları bilgileri (projeler, açıklanmamış ihale teklifleri, iş araştırmaları, yeni ürün planları, stratejik hedefler, yayınlanmamış finansal bilgiler veya müşteri ve satıcı listeleri, müşterilerin istek ve gereksinimleri, müşteri tercihleri, yönerge, yönetmelik, prosedür, proses, iş alışkanlıkları, yöntemleri ve planları ile ilgili bilgiler ile her türlü yazışma, doküman ve kayıtlar vb):

  • Hukukî ve meslekî bir mecburiyet olmadığı sürece ve kendisine yetki verilmedikçe açıklayamazlar,
  • Kişisel çıkarları veya şirket dışındaki kişilerin çıkarları için kullanamazlar,
  • Holding ve bağlı şirketlerde de sadece bilmesi gereken çalışanlara, bilginin şirket sırrı olduğunu kesin bir şekilde belirtilerek verirler, başkalarına veremezler.

Çalışanlarımızın bu bilgileri koruma yükümlülüğü; herhangi bir sebepten ötürü IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. bünyesinden ayrılsalar da, söz konusu bilgiler kamuoyunun bilgisi dahiline girene kadar ya da bu bilgilerin artık ticari sır veya özel bilgi olmadığı açıklanana kadar devam eder.

 

İş Arkadaşlarımızla İlişkilerimiz

IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerde görevli tüm çalışanlar birbirleriyle karşılıklı güven ve saygı çerçevesinde iletişim ve işbirliği yapmalıdır. İster size bağlı elemanınız, ister bağlı olduğunuz yöneticiniz, isterse aynı düzeydeki iş arkadaşınız olsun, iş arkadaşları arasındaki ilişkiler; her bireyin ortak hedeflere sıkı bağlılık esaslarıyla sarıldığı eşitler arasındaki bir ilişkidir.

Tedarikçilerle İlişkilerimiz

IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı şirketlere ürün, proje ve hizmet tedariki sağlayan kişi ve kuruluşlarla ilişkilerimizin uzun vadeli güvene dayalı olmasını amaçlarız. Tedarikçi ilişkilerinde dürüstlük ve eşitlik esastır.

Tedarikçi seçiminde hiçbir şekilde ırk, din veya dil ayrımı yapmayız. Kişisel ilişkileri göz önüne almayız. Holding/şirket çıkarlarını ön planda tutarız. Tedarikçilerden hiçbir şekilde komisyon ve benzeri ödeme, hediye vb. kabul etmeyiz.

Müşterilerimizin - Tedarikçilerimizin görüşme taleplerini işimiz - zamanımız elverdiği ölçüde en kısa sürede mutlaka karşılarız. Bu konuya azami özen gösteririz.

Müşterilerimizin – Tedarikçilerimizin telefonlarına mutlaka cevap veririz; kendilerini dinleyip, konuyu değerlendirir, gerekli durumlarda konuyu ilgili kişiye / birime iletir ve konunun takipçisi oluruz.

Ziyaretçilerimizi giriş kapısında veya katlarda bekletmemeye azami özen gösterir, ilk andan itibaren IC konukseverliği ve kültürüne uygun olarak çok iyi karşılar ve uğurlarız.

Yukarıda ifade edilen bütün davranışlar; temsilcisi olduğumuz kurum kültürümüzün mutlak bir gereğidir.

Müşterilerle İlişkilerimiz

Müşterilerimize taahhüt ettiğimiz standart ve koşullarda ve zamanında ürün/hizmet sunmak en temel ilkemizdir. IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı şirketler olarak bizler müşterilerimize her zaman doğru, açık ve eksiksiz bilgiler veririz. Sözleşmelere bağlı kalır, taahhütlerimizi her zaman yerine getirir ve müşteri memnuniyetini sağlamak için çalışırız.

Kurum Geleneği

IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. kurumsal kimliğinin ve geleneklerinin yaşatılmasına ilişkin politikalar, IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve uygulamalar denetlenir. IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerinde çalışan her personel bu gelenekleri yakından öğrenmek, benimsemek, onun gereklerini yerine getirmek ve bu gelenekleri kendinden sonra bünyemize katılan yeni elemanlara yaymak manevi sorumluluğu altındadır.