Holding

Hukuki Sorumluluğumuz

IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. olarak yasalara ve faaliyetlerimizle ilgili tüm hukuki sınırlamalara uymak temel ilkemizdir. Yurtiçi ve yurtdışındaki faaliyetlerimizde ilgili resmi makamlarla işbirliği yapmak, ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek düsturumuzdur.

Hukuki boyutu olduğunu düşündüğümüz konularda Holding Hukuk Müşavirliği'nin görüşünü almak sürekli alışkanlığımızdır.