Holding

Uygulama

IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. bünyesinde çalışmayı kabul eden herkes bu çalışma prensiplerine uyma sorumluluğunu üstlenir. Birim yöneticileri; bu prensipleri çalışanlara bildirmek, varsa çalışanların sorularını yanıtlamak ve çalışanların bu konuları serbestçe tartışabileceği bir ortam yaratmak zorundadırlar.

Bu kuralların yorumlanması ve uygulamasında ortaya çıkabilecek sorunlar, Holding Hukuk Müşavirliği ve/veya Holding İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü ile iletişim kurularak giderilebilir.

IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. Etik Kuralları işe yeni başlayan her çalışana Oryantasyon Programı aracılığı ile aktarılır ve çalışana bu kuralların iş akdinin ayrılmaz bir parçası sayılacağı hususunun anlaşıldığına dair bir taahhütname imzalatılır. IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. Etik Kuralları holding ve holdinge bağlı tüm şirketlerin web sayfasında da yayınlanır.