Holding

Yönetim Sorumluluğu

IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. Etik Kuralları çerçevesinde, yöneticiler, söz konusu kuralların tüm çalışanlara aktarılmasından ve faaliyetlerin bu kurallara uygun yürütülmesinden sorumludur.

IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş.'nin en önemli varlığı ve önceliği, sahip olduğu insan kaynağıdır. Holding ve şirket yönetimleri ve yöneticilerinin çalışanlarına karşı etik yükümlülükleri vardır.

YÖNETİCİLER

  • Çalışanlarının kişilik onurunu ve yasalarca belirlenmiş tüm haklarını korumayı temel prensip olarak benimser,
  • Çalışanları için kaliteli, güvenilir ve sağlıklı çalışma koşulları yaratır, mutlu ve verimli çalışmalarını sağlar,
  • Çalışanlarına karşı olan davranışlarını saygı çerçevesinde şekillendirir, özel hayatın gizliliğine önem verir,
  • Çalışanlarına hiçbir şekilde psikolojik tacizde bulunmaz,
  • Çalışanları arasında ayırımcılık yapmaz, her konuda adalet ve hakkaniyet ilkesine bağlı kalır,
  • Çalışanlarının da karar alma sürecine katılımlarını sağlamaya çalışır, fikirlerini rahatça ifade edebilecekleri bir ortam oluşturur.