ENERJİ

HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ

IC İÇTAŞ Enerji Yatırım tarafından işletmeye alınan 8 adet Hidroelektrik Santralin toplam kurulu gücü yaklaşık 274 MW seviyesindedir. Bu santrallerden, Bağıştaş-I Barajı ve Hidroelektrik Santrali 2015 yılı Şubat ayında, Çileklitepe Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali de 2015 yılı Ekim ayında işletmeye alınmıştır.

TÜM PROJELER