ENERJİ

AMAÇ VE KAPSAM

Amaç

IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. Etik Kurallarını yazılı hale getirmedeki temel amaç; Holding etik kültürünü geliştirmek, bu kuralların benimsenmesine ve uygulanmasına yardımcı olmak, etik davranışlar konusunda çalışanlara rehberlik etmek ve çalışanlardan beklenen davranış standardını belirlemektir. "IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. Etik Kuralları"; neyin doğru neyin yanlış, neyin kabul edilebilir neyin kabul edilemez olduğunu tanımlayan standartlardır. IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. Etik Kuralları; Holding yönetimi, çalışanlar ve üçüncü şahıslar (müşteriler, tedarikçiler ve Holding'in bağlantıda bulunduğu her türlü kişi ve kurumlar) arasındaki ilişkileri düzenleyen IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan söz konusu temel yönetim ilkelerini tanımlar.

Kapsam

Bu Kurallar, IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerinin tüm çalışanlarını ve departmanlarını kapsar.