ENERJİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

IC Enerji’nin uzun vadeli iş başarısı, insanları, çevreyi, varlıkları ve itibarı korurken faaliyetlerimizin kalitesini sürekli iyileştirme yeteneğimize bağlıdır.

Bu nedenle, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) işimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

‘Zararsız ve Kayıpsız Operasyon’ Vizyonumuz davranış, eylem ve kararlarımızı yönlendirir:

Liderlik ve Uyum

 • Sistemlerimizden, ürünlerimizden, hizmetlerimizden ve faaliyetlerimizden kendimizi sorumlu tutuyoruz.
 • Organizasyonumuzun tüm seviyelerinde bağlılık ve liderlik gösteriyoruz.
 • Çalışanlarımızdan, ortaklarımızdan ve müteahhitlerimizden bu politikaya ve yönetim sistemimize uymalarını bekliyoruz.
 • Yürürlükteki ulusal mevzuat ve ilgili standartlara, müşteri beklentilerine ve yönetim sistemi gerekliliklerine uygun iş yapıyoruz.
 • Tüm süreçlerimizde konuyla ilgili çalışanlarımızın görüşlerini alıyoruz ve çalışmalara katılımlarını sağlıyoruz, 

Performans ve Risk Yönetimi

 • Tüm çalışanlarımızın, Alt Yüklenicilerimizin, Tedarikçilerimizin, Ziyaretçilerimizin ve Yerel Halkın iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirici faaliyetler yürütüyor, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturarak farkındalık yaratıyoruz,
 • Sürekli performans gelişimi için özel hedefler belirliyoruz, ilerlememizi ölçüyor ve en iyi standartlarla karşılaştırıyoruz. 
 • Faaliyetlerimizde sağlık ve güvenlik kapsamında riskleri tanımlıyor, değerlendiriyor ve etkin bir şekilde kontrol eden sistematik bir yapı oluşturuyor ve uyguluyoruz.

Odak bölgeleri

 • Çalışma koşulları, tıbbi hizmetler ve sağlığı geliştirme programlarını iyileştirerek çalışanlarımızın sağlığına odaklanıyoruz. 
 • Çalışanlarımıza, Alt Yüklenicilerimize ve Tedarikçilerimize, Ziyaretçilerimize güvenli bir iş ortamı yaratıyor, devamlılığını sağlayabilmek ve çalışanların meslek hastalığına yakalanmasını ya da iş kazası geçirme riskini azaltmak/önlemek amacıyla bütün faaliyetlerimizde gerekli altyapıyı oluşturuyor ve uygulamayı sağlıyoruz, 
 • Paydaş diyaloğuna aktif olarak dahil oluyoruz ve sosyal etki ve risklerimizi yönetiyoruz
 • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin tüm aşamalarını gözden geçirerek sürekli iyileştiriyor, koruyucu ve düzeltici çalışmalar yürütüyoruz. 
 • Politikaya uyumlu İş Sağlığı ve Güvenliği hedefler belirliyor, belirlenen hedeflere ulaşmak için gereken tüm çalışmaları yaparak sürekli geliştiriyoruz.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yürürlükteki mevzuat gereklilikleri, ilgili standartları ve şartları sağlıyor; Çalışanlarımızın, Alt Yüklenicilerimizin, Tedarikçilerimizin, Ziyaretçilerimizin, Yerel Halkın ve işyeri dışında görevlendirilen Personelimizin sağlık ve güvenliği için her türlü önlemi alıyor, gerekli tüm araç gereç malzeme ve kişisel koruyucu donanımları bulunduruyor ve gerektiğinde kullandırıyoruz,
 • Proaktif bir yaklaşım ile çalışanların da katılımı sağlanarak tehlikeleri tanımlıyor, buna bağlı olarak riskleri öngörmek, iş sağlığı ve güvenliği performansını izlemek ve sürekli iyileştirmesini sağlıyoruz,
 • Olaylara anında müdahale ederek etkilerini bertaraf etmek ve iş sürekliliğini sağlamak için dayanıklılığımızı ve esnekliklerimizi geliştiriyoruz