ENERJİ

TERMİK SANTRALLER

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) uhdesinde bulunan ve Muğla ili, Milas ilçesinde faaliyet gösteren toplam 1.050 MW kurulu güce sahip Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerini 23.12.2014 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan (ÖİB) devralmıştır.