ENERJİ

TAHVİL İHRAÇ BELGESİ

IC İÇTAŞ Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla, ihraç edilen / edilecek borçlanma araçlarına ilişkin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ‘İhraç Belgeleri’ aşağıdadır.

Konuya ilişkin Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’nda yapılan bildirimlere de aşağıdaki linklerden ulaşmak mümkündür.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/582862

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/478570

IC İÇTAŞ Enerji İhraç belgesi (62.17 KB)

İhraç belgesi (496.80 KB)