ENERJİ

KALİTE POLİTİKAMIZ

IC İÇTAŞ Enerji olarak, kalite politikamızın temellerini aşağıdaki ilkeler oluşturmaktadır:

  • Faaliyetlerimizi mevzuata, çevreye ve ahlak kurallarına uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek,
  • Mevcut santral işletmeleri ve yatırım/planlama aşamasındaki projelerin hayata geçirilmesi ile enerji arzının efektif, güvenli ve sürdürülebilir olarak karşılanmasına katkı sağlamak,
  • Çalışanlarımızla, alt yükleniciler ve tedarikçilerimizle olan ilişkilerimizde adil, iyi niyetli ve anlayışlı olmak,
  • Çalışanlarımız, alt yüklenicilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımızla etkili ve efektif iletişim metotları kullanmak ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak,
  • Kurumlar ile olan ilişkilerimizde tutarlılık ve yüksek itibar ile anılmak,
  • Tüm faaliyet alanlarımızda müşteri beklentilerini aşan yüksek kalitede hizmet sunmak,
  • Personel yeteneğini ve yaratıcılığını geliştirmek üzere kişisel gelişim yatırımı yapmak ve bu sayede kariyer gelişimlerine etki edecek yeni sorumluluklar/görevler üstlenmelerini sağlamak,Paydaşların karşılıklı memnuniyetini sağlayarak gelişmek ve enerji sektöründe güvenilirliğin simgesi olmak,
  • Yönetim sistemlerini etkin bir şekilde uygulamak ve bu kapsamda analizleri sistematik olarak yapmak,
  • Kaliteli hizmet sunmak için sistemin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirici faaliyetlerde bulunmaktır